Gaëtan

                                                                     

Depuis toujours animé par une recherche de vérité, un besoin de cohérence et une aspiration profonde de vivre selon ces deux axes. Je me suis intéressé tout d’abord à l’Art et aux Sciences Humaines comme portes d’entrées pour comprendre le monde.

Fort marqué par l’état du monde en général, ma première réaction fut de m’indigner et de m’ériger pour défendre certaines valeurs que je considère essentiel. Je pris ensuite conscience de ma place, et donc de ma responsabilité dans mon environnement.

Suite à ces jours contraires, je compris que par l’opposition l’on obtient que plus d’opposition.

N’étant plus dirigé de manière offensive je m’épanoui bientôt par la méditation et l’Aïkido. Etant par ailleurs malade et ne trouvant pas de solutions dans notre médecine allopathique je me tourna naturellement vers la médecine chinoise et élargis mes recherches vers la communication non violente, et la thérapie psycho-corporelle et énergétique.

En 2014 j’entreprends des études en Acupuncture Traditionnel et en Thérapies énergétiques.

En 2017 je commence à proposer mes services comme thérapeute et à peu près au même moment j’ouvris un Dojo d’Aïkido. Je comprend dans cette même période qu’une approche globale ne serait se faire sans passer par l’alimentation. C’est pourquoi j’ai commencer à me former à la Diététique Chinoise et à la Naturopathie.

J’attache beaucoup d’importance au fait d’aller à l’essence des choses. Cela m’a toujours guidé vers des professeurs faisant partie de lignées traditionnelles tel que Jan Janssen, Daniel Laurent, Alain Peyrache, Isabelle Padovani et Tamara Messenger. Ce qui fait que je m’inscris à mon tour dans ces lignées particulières qui, comme le veut la tradition, vont à la cause et non seulement au symptôme. Ce qui place la personne au centre.

La ligne directrice qui se dessinera à travers toutes mes pratiques sera toujours d’aider l’humain à trouver son mouvement juste. N’ayant jamais perdu mes intentions et convictions initiales, je mets aujourd’hui tout mon cœur à poursuivre celles-ci avec la plus grande fluidité possible. Ce qui me semble être la meilleure manière pour nous tous d’être heureux et en bonne santé et cela de manière durable.

Diplômes 

2018– Certificat d’acupuncture traditionnelle chinoise  Délivré par l’école des cinq éléments  Enseignement de Daniel Laurent. Professeur : Sophie Marchand  Ville : Paris 
2018– Certificat en soin énergétique et accompagnement psycho-énergétique   Délivrer par l’école Energies Subtiles   Enseignement de Barbara Ann Brennan. Professeur : Jan Janssen   Ville : Bruxelles 
2017– Certificat de l’association de médecine Orientale et d’acuponcture   Délivré par l’association de Médecine Orientale et d’Acupuncture d’Ho Chi Minh ville   Enseignement de Dr Trung Thin. Professeur : Dr Le Hung    Ville : De Ho Chi Minh ville au Viêt Nam                                   
2016– Certificat en libération quantique    Délivré par « Tamara Messenger »  Selon l’enseignement de Don Miguel Ruiz   Ville : Paris 

Autres formations 

 – Stages et e-learning en communication non violente avec Isabelle Padovani (IFS, MAI)      « Soigner les blessures du passé »- Formation en Coaching par Tony Robbins– Diététique chinoise avec Eric Bastin– Stages et conférence en Naturopathie par Irène Grosjean   « les conséquences des maladies d’enfants sur nos vies d’adultes » – Cercles de Pardons avec Olivier Clerc.

Sinds altijd bezield door een zoektocht naar waarheid, een behoefte aan samenhang en een diep streven om volgens deze twee hoofdlijnen te leven interesseerde ik me in kunst en menswetenschappen als toegangsdeuren tot het omvatten van  het leven. Na een poging om communicatiewetenschappen en grafische computertechniek te studeren begreep ik dat dit me niet in de richting leidde waarin ik mijn aanloop had genomen.

Ten zeerste getroffen door de algemene context waarin de wereld zich bevond, was mijn eerste reactie verontwaardiging waardoor ik me begon te richten op het verdedigen van bepaalde waarden die ik essentieel achtte. Zo werd ik me bewust van mijn plaats en dus van mijn verantwoordelijkheid binnen mijn omgeving. Tijdens een opleiding in ecologische bouw had ik voldoende tijd om daarover te mediteren en snel  besefte ik dat het innemen van zo’n standpunt automatisch indruist tegen andere gangbare opvattingen en mensen.

Een tegenstrijdige periode liet mij dus begrijpen dat oppositie in feite leidt naar meer verzet en dat salade niet sneller groeit als eraan wordt getrokken. Besloten om al het goede te laten convergeren, begon ik me te ontplooien in meditatie en Aikido wat me vanzelfsprekend naar Chinese geneeskunde, geweldloze communicatie en psycho-lichamelijke en energetische therapie bracht met als leidraad de mens te helpen zijn juiste beweging terug te vinden. 

Mijn persoonlijke ervaring heeft me geleerd dat bepaalde gedragingen steeds terugkomen waardoor we ons onmachtig kunnen voelen, dat bepaalde kwetsuren noch geïsoleerd noch zonder gebruik te maken van de energieën die door het lichaam lopen kunnen worden aangepakt. 

Door verschillende klassieke therapieën te hebben ondergaan ben ik tot de vaststelling gekomen dat het psychische alleen zijn limieten heeft en dat we een persoon enkel efficiënt kunnen begeleiden als we ook zelf de weg hebben bewandeld. Daarom ben ik nooit gestopt mijn eigen weg te doorlopen.

In 2014 begin ik met mijn cursussen Traditionele Acupunctuur en Holistishe Thérapie en in 2017 start ik met de praktijk en ongeveer op dezelfde periode ga ik mijn eigen Aïkido Dojo oprichten.

Ik hecht er enorm veel belang aan om door te dringen tot de essentie van de zaken.

Dit heeft me steeds geleid naar professors die deel uitmaken van de traditionele lijn zoals Daniel LaurentJan JanssenIsabelle Padovani, en Tamara Messenger.

Zo heb ik me ook toegevoegd tot deze bijzondere lijnen die handelen volgens de traditie waarbij er naar de oorsprong van de klachten wordt gegaan en niet het symptoom. De persoon wordt centraal gesteld. 

Vandaag zet ik me met enthousiasme en een minimum aan weerstand in voor mijn doel gebruikmakend van de middelen die de mijne zijn. Verder gaan op mijn persoonlijke pad en daarbij mijn patiënten begeleiden. Leerling op de weg die hen zal leiden naar hun hoogste potentieel. Wat op zich gewoon leidt naar geluk en gezondheid.

Diploma’s:

  • 2018 : Certificaat van Traditionele Chinese geneeskunde (uitgereikt door L’école des cinq éléments). Onderricht van Daniel Laurent te Parijs. Professor : Sophie Marchand.
  • 2018 : Certificaat van energetische zorgen en psycho-lichamelijke therapie, uitgereikt door L’école des énergies subtiles. Onderricht van Barbara Ann Brennan. Professor : Jan Janssen.
  • 2017 : Certificaat van L’association de médecine orientale et d’acuponcture de Ho Chi Minh in Vietnam, uitgereikt door Dr. Le Hung. Onderrichte van Dr Truong Thin.
  • 2016 : Certificaat van Quantum Liberation, uitgereikt door Tamara Messenger volgens het onderricht van Don Miguel Ruiz te Parijs.

Lezingen / Congressen :

  • Stages en e-learning in geweldloze communicatie door Isabelle Padovani (IFS, MAI), Soigner les blessures du passé. (Link)
  • Opleiding in coaching door Tony Robbins.
  • Chinese dieetkunde door Eric Bastin. (Link)
  • Stage en lezing in naturopathie door Irène GrosjeanLes conséquences des maladies d’enfants sur nos vies adultes. (Link)
  • Stage van vergeving met Olivier Clerc.